LICENCE.

Storm Type Foundry / Střešovická písmolijna
nabízí tyto základní typy licencí ↓ Jiné typy Licencí (Site, OEM, ...) jsou řešitelné na vyžádání.LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro TISK
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.) 
1. Máte právo instalovat a užívat tento písmový software až na stanoveném počtu počítačů na jednom místě. Počet počítačů je sjednán přijetím a fakturací vaší objednávky. Tyto počítače mohou být připojeny, a písmový software využíván, k neomezenému počtu výstupních zařízení jako jsou laserové a inkoustové tiskárny a osvitové jednotky, přičemž písmový software smí být zaveden do paměti, (pevného disku nebo RAM) pouze jednoho (1) výstupního zařízení na každých 5 oprávněných uživatelů. Zavedením do paměti se rozumí přenos dat za účelem trvalého usazení písma ve výstupním zařízení.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově neomezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR. 
6.Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.


LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro WEB
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.)
1. Můžete fonty používat pro zobrazování neomezeného počtu vašich webových stránek, ale tato Licence vám umožňuje tak učinit až pro pět (5) internetových adres (domén). Pro více adres je nutné objednat Multilicenci, v níž je počet internetových adres (domén) vyjádřen jako počet instalací a uživatelů (CPU/Users). Musíte zaručit, že vaše stránky nebudou kopírovat fonty do počítačů návštěvníků vašich webových stránek.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů nebo webových stránek je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově nemezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR.
6. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.


LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro TISK+WEB+E-BOOK
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.)
1. Máte právo instalovat a užívat tento písmový software až na stanoveném počtu počítačů na jednom místě. Počet počítačů je sjednán přijetím a fakturací vaší objednávky. Tyto počítače mohou být připojeny, a písmový software využíván, k neomezenému počtu výstupních zařízení jako jsou laserové a inkoustové tiskárny a osvitové jednotky, přičemž písmový software smí být zaveden do paměti, (pevného disku nebo RAM) pouze jednoho (1) výstupního zařízení na každých 5 oprávněných uživatelů. Zavedením do paměti se rozumí přenos dat za účelem trvalého usazení písma ve výstupním zařízení.
Můžete fonty používat pro zobrazování neomezeného počtu vašich webových stránek, ale tato Licence vám umožňuje tak učinit až pro pět (5) internetových adres (domén). Pro více adres je nutné objednat Multilicenci, v níž je počet internetových adres (domén) vyjádřen jako počet instalací a uživatelů (CPU/Users). Musíte zaručit, že vaše stránky nebudou kopírovat fonty do počítačů návštěvníků vašich webových stránek.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů nebo webových stránek je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově nemezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR.
6. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.


LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ (pro tvůrce aplikací pro iPad a pod.)
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.)
1. Můžete fonty používat pro vytvoření jedné (1) aplikace pro mobilní zařízení jako jsou např. tablety a chytré telefony, a tuto aplikaci šířit v neomezeném počtu kopií. Musíte zaručit, že uživatel vaší aplikace si nebude moci samotné fonty stáhnout, stejně jako vaše aplikace nesmí trvale nakopírovat fonty do mobilního zařízení uživatele.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů nebo webových stránek je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově nemezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR.
6. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.


LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro TISK+WEB+BROADCASTING, 1 ROK
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.) 
1. Máte právo instalovat a užívat tento písmový software až na stanoveném počtu počítačů na jednom místě. Počet počítačů je sjednán přijetím a fakturací vaší objednávky. Tyto počítače mohou být připojeny, a písmový software využíván, k neomezenému počtu výstupních zařízení jako jsou laserové a inkoustové tiskárny a osvitové jednotky, přičemž písmový software smí být zaveden do paměti, (pevného disku nebo RAM) pouze jednoho (1) výstupního zařízení na každých 5 oprávněných uživatelů. Zavedením do paměti se rozumí přenos dat za účelem trvalého usazení písma ve výstupním zařízení.
Můžete fonty používat pro zobrazování neomezeného počtu vašich webových stránek, ale tato Licence vám umožňuje tak učinit až pro pět (5) internetových adres (domén). Pro více adres je nutné objednat Multilicenci, v níž je počet internetových adres (domén) vyjádřen jako počet instalací a uživatelů (CPU/Users). Musíte zaručit, že vaše stránky nebudou kopírovat fonty do počítačů návštěvníků vašich webových stránek.
Máte právo požívat písmový software ve vysílání, filmu a videu po celém světě. Platnost Licence je začíná dnem uvedeném na faktuře a vyprší po 12 měsících.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů nebo webových stránek je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově nemezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR. 
6. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.


LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE pro OSOBNÍ a NEZISKOVÉ účely (typicky platí pro fonty zdarma)
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a Střešovickou písmolijnou (S. P.)
MUSÍTE ZARUČIT, ŽE ÚČEL, PRO KTERÝ POUŽÍVÁTE NAŠE FONTY, JE NEVÝDĚLEČNÝ A NEKOMERČNÍ A TO PO CELOU DOBU UŽÍVÁNÍ.
1. Máte právo instalovat a užívat tento písmový software až na stanoveném počtu počítačů na jednom místě. Počet počítačů je sjednán přijetím a fakturací vaší objednávky. Tyto počítače mohou být připojeny, a písmový software využíván, k neomezenému počtu výstupních zařízení jako jsou laserové a inkoustové tiskárny a osvitové jednotky, přičemž písmový software smí být zaveden do paměti, (pevného disku nebo RAM) pouze jednoho (1) výstupního zařízení na každých 5 oprávněných uživatelů. Zavedením do paměti se rozumí přenos dat za účelem trvalého usazení písma ve výstupním zařízení.
Můžete fonty používat pro zobrazování neomezeného počtu vašich webových stránek, ale tato Licence vám umožňuje tak učinit až pro pět (5) internetových adres (domén). Pro více adres je nutné objednat Multilicenci, v níž je počet internetových adres (domén) vyjádřen jako počet instalací a uživatelů (CPU/Users). Musíte zaručit, že vaše stránky nebudou kopírovat fonty do počítačů návštěvníků vašich webových stránek.
2. Embedding písmového softwaru do digitálních dokumentů nebo webových stránek je dovolen pouze v zabezpečeném read-only režimu. Uživatel musí zajistit, aby bylo nemožné písmový software z dokumentů jakkoli vyjmout a následně kopírovat.
3. Nesmíte dále poskytovat licenci, prodávat nebo pronajímat písmový software, ale smíte trvale postoupit vaše práva vyplývající z této smlouvy třetí straně za těchto podmínek: (1) pokud předáte vaši kopii této smlouvy, písmový software a veškerou dokumentaci třetí straně, (2) zničíte veškeré vaše kopie písmového softwaru a příslušné dokumentace, a (3) třetí strana souhlasí s podmínkami této smlouvy.
4. Časově nemezená záruka. S. P. zaručuje, že písmový software bude bezchybně fungovat v souladu s technickou specifikací publikovanou na www.stormtype.com. S. P. se zavazuje k bezplatné opravě v případě nefunkčnosti. Jediným nárokem a náhradou ze strany S. P. je dodání opravené části písmového softwaru. 
5. Vyloučení záruky. S VÝJIMKOU ZÁRUKY STANOVENÉ V BODĚ 4., S. P. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ. ZVLÁŠTĚ JSOU VYLOUČENY ZÁRUKY VHODNOSTI NÁKUPU PRO DANÝ ÚČEL. S. P. NEZARUČUJE VÝKON A VÝSLEDEK KTERÝ MŮŽETE OBDRŽET POUŽÍVÁNÍM PÍSMOVÉHO SOFTWARU, A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TOHOTO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE S. P. ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ZA NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKO UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ÚSPOR.
6. Obecné. Tato smlouva se řídí zákony České republiky. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI, POROZUMĚLI A ŽE SOUHLASÍTE SE ZÁVAZKY A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.